اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495467&text=وقوع دو آتش سوزی در مراتع کرمان / پس از 4 ساعت مهار شد

اشتراک گذاری