اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495527&text=10 زخمی در برخورد پژو با پراید / در تفت رخ داد

اشتراک گذاری