اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495617&text=مازیار اعدام شد و حامد 10 سال با کابوس چوبه دار در زندان است

اشتراک گذاری