اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495753&text=کشف یک تن و ۲۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ساوه

اشتراک گذاری