اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495780&text= ۱۸ باند خرید و فروش سلاح در خراسان رضوی از هم پاشید

اشتراک گذاری