اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495866&text=حکم قطع دست برای علی و شاهین / 2 جوان تهرانی در تاریکی وارد خانه عروس شدند !

اشتراک گذاری