اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495876&text=9 قربانی بر اثر برخورد 8 خودرو با اتوبوس در تهران

اشتراک گذاری