اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495916&text=شوهرم زن باره است! / او به دخترانم هم رحم نکرد! / در مشهد رخ داد

اشتراک گذاری