اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496051&text=معاون اول قوه قضائیه : نظارت و قضاوت مطلوب دستگاه قضا را متحول می کند

اشتراک گذاری