اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496060&text=4 فرزند، نتیجه نوازش شدن دختر 13 ساله توسط پدر خانواده / مادر هم از این اتفاق راضی بود

اشتراک گذاری