اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496077&text=دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب ۷۰ نفر در سراسر کشور

اشتراک گذاری