اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496184&text=اولین عکس های هولناک از سوختن 7 زن و مرد در داخل اسپورتیج / 2 بامداد رخ داد

اشتراک گذاری