اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496272&text=آبروریزی 2 زن آبادانی در محله زندگی شان / کار به گیس و گیس‌کشی کشید

اشتراک گذاری