اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496286&text=مادر بوشهری پس از خودکشی پسرش، خودسوزی کرد

اشتراک گذاری