اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496408&text=لحظه جراحت شدید متهم در بازداشتگاه پلیس +فیلم

اشتراک گذاری