اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496434&text=پاسخ در برابر پاسخ / واقعیت ماجرای فلج شدن دانش آموز رودباری با لگد معلم چیست؟!+ فیلم

اشتراک گذاری