اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496457&text=کتابخانه های سیار ، یک ایده جالب در راستای فرهنگ سازی

اشتراک گذاری