اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496467&text=این 4 مرد با قیافه های غلط انداز را می شناسید! / آنها در دادگستری چه کاره بودند! + عکس های بدون پوشش

اشتراک گذاری