اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496557&text=جست و جو برای یافتن مجسمه دزدیده شده ملک المتکلمین در تهران + عکس

اشتراک گذاری