اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496607&text=وقتی وارد اتاق شدم، زن و دخترم را در شرایط هولناکی دیدم / مرد مرموز به بازپرس تهران چه گفت؟

اشتراک گذاری