اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-496612&text=این مادر چرا پسر پلیدش را دوست نداشت! / کاش وقتی نوزاد بود می مرد!

اشتراک گذاری