اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-497759&text=مرد تاجرتهرانی وقتی سر زنده به خانه آمد صحنه وحشتناکی دید / 2 مرد از بالکن خانه فرار کردند + عکس

اشتراک گذاری