اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-497818&text=ناگفته های وکیل پرونده های خاص / از 2 اسلحه به میترا استاد شلیک شده است! / اسلحه دوم برای نجفی نبود!

اشتراک گذاری