اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-497867&text=فیلم ناگفته های وکیل نجفی بعد از عزل / نجفی قاتل میترا استاد نیست !

اشتراک گذاری