-

-

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-498366&text=%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4+%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2B+%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%0D%0A

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس