اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-498402&text=دردسر یافتن همخانه برای خانم دکتر در تهران / وقتی 2 جوان وارد خانه او شدند

اشتراک گذاری