اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-498486&text=2 گمشده از دنیای مردگان بازگشتند / در کویر خوسف رخ داد

اشتراک گذاری