اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-498487&text=کشتی تایتانیک برای بار دوم در اعماق دریا فاجعه به بار می آورد+ عکس

اشتراک گذاری