اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-498489&text=راز ناپدید شدن گورخرهای ایرانی چیست؟ / قتل‌عامی دیگر در کار است؟

اشتراک گذاری