اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-501091&text=دستگیری قاچاقچیان مسلح در خانه تیمی در آبادان / آنها ماری جوانا می فروختند

اشتراک گذاری