اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-501131&text=چوپان جوان از مرگ حتمی گریخت / در کرمانشاه به چاه 50 متری سقوط کرده بود

اشتراک گذاری