اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-501726&text=آتش‌نشانان یک سگ را از حوضچه قیر نجات دادند

اشتراک گذاری