اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-502447&text=کتک خوردن یک زن وقتی به آرایش دختری در مراسم عزاداری تذکر داد !در بندر گز رخ داد

اشتراک گذاری