اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-504235&text=خودزنی داماد در دفترخانه ازدواج / فرزین دست از سر دخترم بر نمی دارد !

اشتراک گذاری