اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-507079&text=در سومین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری چه گذشت؟

اشتراک گذاری