اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-508974&text=تیکه تیکه کردن برادر بزرگتر بخاطر یک موتور / در آبادان رخ داد

اشتراک گذاری