اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-510395&text=بازگشت قاتل فراری از آلمان / در بزم مستانه دوستش را در قهوخانه شهرری کشته بود

اشتراک گذاری