اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-510499&text=صحنه های دردناک از بازارچه شهرستانی های پایتخت + عکس ها

اشتراک گذاری