اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-510622&text=سمیه 13 ساله در خانه شیطان رویای ازدواج داشت

اشتراک گذاری