اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-511868&text=دستگیری شرور نظام آباد / مردم می ترسیدند از او شکایت کنند !

اشتراک گذاری