اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-514783&text=بعد از ازدواج با رشید پسر سر به زیر محله راز پلیدش را فهمیدم !

اشتراک گذاری