اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-515446&text=حمله تند آزاده نامداری به تلوزیون و مجریان آن

اشتراک گذاری