اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-515677&text=فیلم تصادف 12 دختر دانش آموز و 2 معلم خراسانی

اشتراک گذاری