اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-515996&text=شناور شدن مار آناکوندا پس از خوردن یک برگچه‌ خوار + فیلم / در بزریل رخ داد

اشتراک گذاری