اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-522207&text=دستگیری 3 سارق 20 روز پس از آزادی از زندان در تهران

اشتراک گذاری