اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-524708&text=پادشاه عربستان: باید در مقابل ایران متحد شویم

اشتراک گذاری