اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-537074&text= راز تابلوی نفیسی که بعد از سرقت پس فرستاده شد / 2 پیرمرد دزد بودند / ایتالیا

اشتراک گذاری