اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-543429&text=برگزاری نخستین جلسه دادگاه طلای شادی / این پرونده بیش از 4هزار شاکی دارد

اشتراک گذاری