-

-

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-579501&text=%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+20+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس