اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-694675&text=%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F

اشتراک گذاری